Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Blå Tråden

Den Blå Tråden är Höörs IS Policy

 

 Vision

 

Höörs IS:s ska genom ett väl fungerande ungdomsarbete, bli till större delen självförsörjande i seniorverksamheten.

 

Att ha en vision betyder att man har en framtidssyn, som skall genomsyra allt långsiktigt arbete som utförs i klubben. En vision får inte förväxlas med ett kortsiktigt mål och får inte heller vara en tillfällig broms för utvecklingen.

 

Barn och ungdomar skall utbildas på ett sätt, så att när man närmar sig senioråldern är man fysiskt, tekniskt och mentalt förberedd för denna utmaning.

Detta kräver också kunniga och väl utbildade ledare/tränare, vilket är en av de viktigaste uppgifterna i föreningens verksamhet.

 

Med denna vision vill föreningen sätta fokus på en kvalitativ säkerställd ungdomsverksamhet som utgör en garanti för Höörs IS:s fotboll och Höörs IS:s Friidrott.

 

Vår verksamhet ska vara lekfull, allsidig och skapa ett livslångt intresse för sport, där resultat- och prestationsmål är underordnade i barn-och ungdomsidrotten.

 

 

 Fotbollsfilosofi.

 

Vår fotboll ska präglas av teknik, snabbhet, styrka och glädje.

 

Vi prioriterar alltid lagkänslan.

 

Hos oss är Fair play en självklarhet.

 

Vi ska alltid ha roligt när vi spelar.

 

 

 

Definitioner av termer i fotbollsfilosofin.

 

Teknik är när man utfört ett moment i övningen eller matchen med full kontroll på både kropp och boll.

 

Styrka är när man utnyttjar sin psykiska och fysiska kraft för att uppnå ett maximalt resultat.

 

Snabbhet är när man är snabbare än sin motståndare i både tanke och rörelse.

 

Fair Play är när man alltid är ärlig och korrekt i sitt uppförande i både tanke och rörelse.

 

Glädje är när alla känner sig delaktiga i LAGET.

 

 

 

 Vår målsättning för ungdomsarbete

 

 • Höörs IS ska präglas av gemenskap, sammanhållning och glädje.

   

 • Fostra och utveckla spelare med tyngdpunkt på laget/föreningen.

   

 • Ledare och spelare ska uppträda med ödmjukhet och respekt.

   

 • Lära spelare att ringa återbud vid förhinder till träning och match.

   

 • Ledare och spelare ska ha respekt för uppgjorda regler och policyfrågor.

   

 • Fortbilda ledare internt och externt för att kunna ge spelarna så bra utbildning som möjlig.

   

 • Att på sikt skapa A-lag:s spelare från de egna leden.

   

 • Bygga upp ett bra samarbeta inom föreningen genom kontinuerliga ledarträffar.

   

 • Upprätthålla god kontakt med kommunen, skola, näringsliv, media, andra föreningar och andra förbund.

   

 • Verka för att skapa en positiv bild av Höörs IS.

 

 

Värdegrund

Höörs IS ställer sig bakom Riksidrottsförbundets framtagna och beslutade värdegrund för idrott som finns dokumenterade i ”Idrotten vill” se nedan.

 

 

Glädje och Gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 

Demokrati och Delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 

Allas rätt att vara med

Att har rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. 

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 
Sponsorer