Sponsorer
Intersport i Eslöv
2016-08-22 12:38

Erbjudande från Intersport i Eslöv,

22-27 augusti!

Friidrottsarena sätter Höör på kartan
2016-08-12 11:42

Just nu läggs syntetbeläggning på banorna på Jeppavallen vilket kommer att göra hela idrottplatsen/idrottsområdet till en mycket attraktiv plats för både spontan som planerad idrott. Friidrottsarenan kommer att ha all utrustning för nationellt tävlande och dessutom utrustas med en storbildskärm för resultatredovisning.  Gamla A-planen har delvis flyttats i sidled samt genomgått en mindre renovering kan fungera som A-plan från 2017. Det kommer under året även att anläggas utegym samt parkourbana inom området.

 

Upprustningen av Jeppavallen har under byggtiden stött på problem från Bygg och miljöförvaltningen som enligt vad vi erfar haft ambition att stoppa/förbjuda anläggandet av syntetbeläggningen (allvädersbanor).

Bygg och miljöförvaltningen som först godkänt byggandet begärde då anläggandet redan startat in information samt ytterligare kompletterande dokument.

I Skånskan publicerades två artiklar under torsdagen i detta ärende.


Kort är att denna förvaltning hävdar att den dokumentation för löparbanor som läggs i hela världen, de löparbanor som man tävlar och tränar på, de löparbanor som används dagligen i Hörby, Eslöv, Stockholm, Dortmund, Rio, Moskva ja, alla städer i världen är bristfällig och miljö och byggförvaltningen i Höör har upptäckt detta! 

Miljö och Byggförvaltningen hävdar löparbanor som läggs i hela världen, de löparbanor som man tävlar och tränar på, de löparbanor som används dagligen i Hörby, Eslöv, Stockholm, Dortmund, Rio, Moskva ja, alla städer i världen är livsfarliga. 

 

Vi Höörs IS trygga med de val som gjorts av material och de miljöunderlag som presenterats i upphandlingen. Vi anser att valen som gjorts av projektledningen (Höörs kommun fritidsförvaltningen och Höörs IS) är det bästa möjliga man kan få och som dessutom har IAAF certifiering.

         

Läs artiklarna i skånskan med vetskapen om ovan.

Knattar 11
2016-08-10 16:17

Knattar 11 tränar igen efter sommaruppehållet.

Onsdagar kl. 18-19 på B-planen.

Alla gamla som nya knattar,

Hälsas hjärtligt välkomna!

Nattvandra.
2016-07-18 12:01

Höörs IS hjälper till och skapar trygghet samtidigt som ni tjäna lite extrapengar till lagkassan. Ledare och föräldrar kan tillsammans nattvandra och få 1000kr/natt till lagkassan.

Kontakta Anders Löfvall om ni är intresserade.


Projektet ”Trygg ungdom sommaren 2016”

Är ett projekt som innebär en utökad nattvandring i Höör. Projektets syfte är att vuxna ska finnas där ungdomar finns, för att öka trygghet och skapa dialog. För att minimera busliv och skadegörelse krävs ökad vuxennärvaro kvälls- och nattetid framförallt i Höörs centrum. Kommunen i samverkan med Nattvandrarna Höör och Höörs Föreningsallians vill nu försöka hitta resurser till detta via Höörs föreningsliv. Deltagare är de nuvarande Nattvandrarna Höör förstärkta med föreningarnas vuxna medlemmar (från 18 år) och andra frivilliga.
Projektet pågår under sommarlovet 2016, som ett komplement till satsningen Sommar i Höör.

Organisation
Projektgruppen består av Höörs kommun, Nattvandrarna Höör och Höörs Föreningsallians. Kommunen är huvudman i projektet (projektledare) och står för ekonomi och utrustning. Nattvandringen sker i Nattvandrarnas regi och efter Nattvandrarnas policys och regler.
Höörs Föreningsallians administrerar scheman, nycklar mm.

Nattvandring och ersättning
Nattvandring sker i grupper av 2-3 deltagare och man vandrar från klockan tio framtill småtimmarna, beroende på behov och väder. Nattvandrarnas egen lokal utgör start- och slutpunkt för vandringarna.

Ersättningen är ettusen (1000) kronor per vandrat dygn (ej per person) till föreningen.  Godkänd dygnsvandring ska vara minst en timme och bokförd i Nattvandrarnas loggbok. Detta är en möjlighet för förening och föreningsmedlem att stärka föreningskassan.

Höörs Föreningsallians vidarebeordrar ersättningen till resp. förening sedan dokumentation från loggboken inkommit till projektledaren. Ersättning skickas ca 15 juli och efter avslutat projekt i augusti.

Start och ytterligare information.
Projektet startar veckan efter Midsommar och intresserade föreningar kan anmäla sig till Anders Löfvall Höörs Föreningsallians. För mer information ta gärna kontakt med Jörgen Nilsson Nattvandrarna Höör eller Freddy Friberg Höörs kommun.

Anders Löfvall, 0706-95 10 94                            anders.lofvall@fritidhoor.se
Jörgen Nilsson, 0725-56 14 04                           sabris@telia.com
Freddy Friberg 0413-281 50                                freddy.friberg@hoor.se

Nyckelsystem
2016-07-18 11:53
Nyckelsystemet på Jeppavallen är fortfarande ur funktion. Senaste rapporten från Great Security är att systemet beräknas i drift igen på onsdag 20 juli.

/ Bengt
Semester!
2016-06-23 12:48

Kansliet håller semester stängt

6 juli - 6 augusti.

Mailen kommer att läsas en gång i veckan.

Akuta frågor, kontakta någon i styrelsen.


Jag önskar alla en underbar och glad SOMMAR!


/ullabella

Nyheter från vår verksamhet
Pojkar födda 2002, 10/07 20:45 
Pojkar födda 2002, 17/06 07:32 
Knattar födda 2009, 15/06 19:34 
Knattar födda 2010, 15/06 19:34 
Knattar födda 2011, 02/06 07:14 
Friidrott, 01/06 19:11